Stjernestatus og kjendiser

Jeg håper de av dere som har lest mine tidligere artikler, begynner å få et bilde av hvordan dette med magedans egentlig startet.

Jeg tenker da på den form og utførelse, vi kjenner denne dansen nå i dag. Som jeg har vært litt inne på, så har den utviklet seg en del siden 1920-tallet, det samme har musikken også gjort. Selv om Orientalsk dans og da spesielt magedans, er noe vi finner nær sagt verden rundt – har så klart danseformen en helt spesiell plass i Midtøsten. Det er tross alt her den opprinnelig kommer fra, med inspirasjon også fra Vesten. Jeg skal ikke repetere meg selv fra tidligere artikler, men heller bruke tiden på å se mer på hva Orientalsk dans kan tilby utover magedansen.

Store stjerner

I landene Libanon, Tyrkia og Egypt, er de beste danserne store kjendiser og stjerner. Dette er noe som fortsatt gjelder i denne regionen, så tradisjonene føres helt klart videre.En av de største stjernene man hadde i Egypt, var Samia Gamal og Nagua Fouad. Men det er en rekke navn som kan trekkes frem, men til det er listen for lang i denne omgang. Siden 2000-tallet, er det utvilsomt Soraya, Randa Kamel og Dina som har vært de største stjernene.

Madsjensie

Dette er et godt kjent åpningsnummer, i det man kan kalle for et klassisk egyptisk danseshow. Det vises blant annet på de beste hotellene i Kairo, og også på de meget kjent Nilbåtene. Det er et meget krevende dansestykke, hvor hyppige rytmeskift krever mye av danseren. Det er ikke noen tvil om at Madsjensie er en overtyre, noe som sier noe om vanskelighetsgraden i det som fremføres.

Oriental og Pop-oriental

Dansestykker som er mindre krevende, blir ofte bare kalt for Oriental. Etter hvert har det også blitt vanlig å danse til pop-musikk, og dette kalles naturlig nok for Pop-oriental. Dette er langt mindre krevende, enn en overtyre.

Trommemusikk

Innen de ulike kabaret-stilene, finner vi også musikk som kun spilles på trommer. Dette er trommesoloer, som gjennom hele stykket består utelukkende av trommespill. Men det forekommer også at trommesoloene, er en del av stykker innenfor Madsjensie og Orientalsk. Uansett er det ofte krevende rytmer, noe som krever en god presisjon hos danseren.

Trommemusikk

Klassisk egyptisk stil

Dette er utvilsomt den kabaret-dansen, som blir sett på som den mest seriøse, verdige og høytidelige. Den krever innblikk i både språk og kultur. Den blir ofte brukt som avslutning på store danseshow i Kairo.Musikken som brukes, er ofte gamle klassiske melodier. Disse kan fremføres både med sang og som instrumentalmusikk, og dansene inneholder ofte en del tekstfortolkninger. Senere skal vi se litt på de forskjellige folkedanser som finnes i regionen, altså Egypt, Libanon og Tyrkia. Svært mange av dem, er knyttet opp til det orientalske.

Vi skal se litt på hva de har til felles med hverandre, men også på ulikhetene. Man må huske på at vi her snakker om tre forskjellige land, men som uansett har mye til felles med hverandre.

Relatert innlegg