Orienten

Jeg er nok av de som ikke hadde en anelse om, hva Orienten egentlig betyr. Greit nok at jeg visste det var Midtøsten, men det er faktisk ganske så mye større område enn bare det.Jeg har selv jobbet i Libanon, og kjenner landet og til en viss grad Israel – ganske så godt. Årsaken til at jeg ønsker å skrive litt om nettopp Orienten, er fordi deler av Orienten er jo distriktet som orientalsk dans kommer fra. Jeg synes det er fint å se alt i en sammenheng, både geografi, kultur, tradisjoner og historie. Så la oss se litt mer, på denne spennende delen av kloden vår.

Østerlandene

Orienten er et latinsk navn/ord, som rett og slett betyr landene i øst. Grupperinger er da naturlig nok geografisk inndelt, og er å finne i Nord-Afrika, Midtøsten og Asia. Det er noen avvikende meninger og oppfatninger, om hvilke land som er å regne innenfor Orienten.

Oversikt over land i Orienten

Den mest vanlige oppfatningen, er at følgende land tilhører Orienten: Libanon, Tyrkia, Kypros, Syria, Jordan, Iran, Israel, Irak, Saudi-Arabia, Egypt, Qatar, Kuwait, De forente arabiske emirater, Jemen, Oman, Afghanistan, Turkmenistan, Aserbajdsjan, India, Pakistan og faktisk deler av Russland.Mennesker som kommer fra Orienten, kalles for en Orientaler. Mens orientalsk brukes om det som kommer fra Orienten, med andre ord et adjektiv.Senere skal jeg komme tilbake til forskjellige dansesjangere og dansestiler, fra store deler av Orienten. Som dere selv ser, er det ganske så mange land som sorterer inn under Orienten – så det skulle være nok å velge vil jeg tro.Foreløpige har jeg hatt mest fokus på danser fra Egypt, og vi har så vidt vært innom noe tyrkisk dans også.Jeg synes som jeg har sagt tidligere, at hele Orienten er spennende. Men det er ikke til å legge skjul på, at store deler av den – er preget av krig og konflikter.

Orientekspressen

Dette er nok den mest kjente togreisen som noen gang har eksistert, i alle fall i Europa. Den opprinnelige Orientekspressen, skulle være en internasjonal togrute – som også var en luksuriøs opplevelse med vogner av meget høy kvalitet. 4.oktober 1883 gikk det første toget, fra Paris Gare de I`Est til Giurgiu i Romania. Togruten gikk via München og Wien. Ferden helt til Orientekspressens endestasjon Konstantinopel, foregikk også med ferge blant annet over elven Donau.

I 1889 åpnet det en jernbaneforbindelse, som gjorde det mulig med jernbane på hele strekningen. Dette gjorde sitt til at de startet med daglige avganger mellom Paris og Budapest, mens Beograd hadde tre ukentlige avganger. De som skulle reise hele strekningen til Konstantinopel, hadde kun en avgang hver uke. Det er flere togselskap som har brukt navnet Orientekspressen, selv om det var det første selskapet som innførte navnet. Dette kommer nok mye av at navnet etter hvert ble veldig kjent, i nær sagt hele verden. Det er sikkert mange som husker storfilmen «Mord på Orientekspressen» Den kom i 1974, og var en britisk produksjon. Filmen er basert på Agatha Christie sin kjente kriminalroman som kom ut allerede i 1934, som forøvrig har samme tittel som filmen.

Relatert innlegg