Folkedanser tilhørende orientalske tradisjoner

Vi skal igjen tilbake til de samme områdene, som vi har vært tidligere – nemlig Tyrkia, Midtøsten og Nord-Afrika. Så lenge det er Orientalsk dans det dreier seg om, så havner vi automatisk i denne regionen.

I alle fall når målet er å skrive om opphavet, og fødesteder for denne flotte dansetradisjonen. Jeg startet med å skrive om den verdenskjente magedansen, men nå skal vi bevege oss over til folkedans. Her dukker det nok opp ett og annet, som er langt mindre kjent for den vestlige delen av verden vil jeg tro. Midtøsten er jo et område, midt mellom øst og vest – så veien er ikke lang hverken til Europa, Afrika eller Asia. Dette er et spennende område på mange måter, også om vi holder dans og musikk utenfor.

Egyptiske folkedanser

Det er spesielt ett navn som må trekkes frem, når det kommer til folkedansen i Egypt. Det er Mahmoud Reda som ble født allerede i 1930, av yrker er han skuespiller, koreograf og ikke minst danser.Arbeidet han har lagt ned for å synliggjøre folkedansen, er helt uten sidestykke – det at han har hatt en fremtredende rolle er i alle fall ikke å overdrive. I 1959 etablerte han Egypt sin første folkedansgruppe, kombinert med at han samlet inn materiale rundt i landet. Dette sydde han sammen til danser, ved hjelp av elementer fra folkedansen og folk sitt daglige liv.

Nubisk dans

Om vi forflytter hos helt sør i Egypt, kommer vi ned til grenseovergangen til Sudan. Her danses det en enkel folkedans, som har navnet Nubisk dans. Det som kjennetegner denne dansen, er at enkle bevegelser men også til en viss grad symbolske – slik som folkedanse gjerne er.

Saidi

I Øvre Egypt finner man et område som heter Said-regionen, det er fra denne regionen Saidi-dansen har hentet sitt navn – og det er naturlig nok her denne folkedansen har sitt utspring og den praktiseres.Rytmene i denne dansen, er til musikk med samme navn. Jeg vet ærlig talt ikke om dette er raske rytmer, eller det motsatte mer stille og rolig. I samme region finner vi også dansen Tahtib, som er en ren mannsdans. Denne dansen utføres, ved hjelp av kraftige bambuskjepper. Det finnes også en kvinneutgave av samme dans, og denne heter Raks Al Assaya.

Saidi

Forsvarsdans

Tahtib har mest trolig sitt utspring, fra en tid hvor kamptrening kun var forbeholdt de militære styrker. Dansen inneholder elementer, som helt klart bærer preg av nettopp kamptrening. Kjeppene som brukes, ble brukt både til gjetning av buskap, men også til forsvar.Man kan finne litt av de samme elementene i kvinnedansen, men kamp og forsvar er ikke med i denne dansen. Men i begge danser, kan man ane en inspirasjon fra hesten og dens bevegelser. Folkedans handler jo om folks liv og daglig virke, og disse dansene tar for seg det på en helt fabelaktig måte. Det er ikke noen tvil om at det finnes mange flotte, og ikke minst spennende danser fra Orienten. Senere skal vi se på enda flere av de lokale folkedansene, samtidig som vi skal besøke både Libanon og Tyrkia og la Egypt ligge for en stund.

Relatert innlegg