Dance

Orienten – Tyrkia’s geografi og dyr

Vi har skrevet en del om orientalsk folkedans, og en del forskjellige stilarter har blitt presentert i korte trekk. Det å kjenne til bakgrunnen og opphavet til dans og musikk rundt i verden, synes jeg er viktig for på den måten kan vi lære oss mye om historie, kultur og levekår for land, regioner og&hellip